BIP centralny
Wrota  >  Biuletyn Inf. Publicznej  >  Województwo Podkarpackie (wersja archiwalna)  >  Sprawy do załatwienia w Urzędzie

Odznaka Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego

Informację udostępniono: 02.01.2013 12:13


NADAWANIE ODZNAKI „ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO”

Podstawa prawna:

UCHWAŁA NR XLVIII/893/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/341/01 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 maja 2001 roku w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia oraz UCHWAŁA NR XXXI/341/01 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia, zmieniona uchwałami Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Nr XL/439/01 z dnia 28 grudnia 2001 r. i Nr XLV/495/02 z dnia 3 czerwca 2002 r.

Odznaka jest nadawana:

  • osobom fizycznym, instytucjom, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym i zawodowym oraz innym osobom prawnym, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej lub publicznej, poprzez realizację swoich zadań, wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju województwa podkarpackiego.”,
  • może być nadawana także cudzoziemcom, jako wyraz uznania dla ich działalności i zasług dla rozwoju województwa podkarpackiego.
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach odznaka może być nadawana jako wyróżnienie pośmiertne. Odznakę przekazuje się wówczas członkowi rodziny odznaczonego.”

Podmiotami uprawnionymi do wniesienia zgłoszenia o nadanie odznaki są:
1) organy administracji rządowej,
2) organy jednostek samorządu terytorialnego,
3) organizacje społeczne i zawodowe,
4) organizacje samorządu gospodarczego,
5) instytucje,
6) Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
7) Marszałek Województwa Podkarpackiego.
8) komisje Sejmiku.

Wymagane dokumenty:

  • zgłoszenie o nadanie odznaki honorowej "Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego" /dla osoby fizycznej/, którego wzór określa Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII/893/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 maja 2010 r - wzór zgłoszenia o nadanie odznaki honorowej "Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego" -   formularz do pobrania.
          
  • zgłoszenie o nadanie odznaki honorowej "Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego" /dla podmiotów innych niż osoby fizyczne/, którego wzór określa Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII/893/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 maja 2010 r - wzór zgłoszenia o nadanie odznaki honorowej "Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego" -   formularz do pobrania


Dokumenty do wglądu:

UCHWAŁA NR XLVIII/893/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/341/01 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 maja 2001 roku w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia - do pobrania.

Uchwała Nr 322/3599/02 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXXI/341/01 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia - do pobrania.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/341/01 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 maja 2001 r. - wzór graficzny odznaki honorowej "Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego" - do pobrania.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/341/01 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 maja 2001 r. - wzór legitymacji potwierdzającej wyróżnienie odznaką honorową "Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego" - do pobrania.

Sposób składania dokumentów:
1) korespondencyjnie na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

2) osobiście:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pokój nr 141
(od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30)

 
 
 
 

Wykaz osób i instytucji, którym nadano odznakę honorową "Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego"


 

1. Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Ignacy Tokarczuk

2. Robert Korzeniowski

3. Andrzej Trybusz


 

4. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie


 
 

5. Grupa Bieszczadzka Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

6. Stan Borys 


  
 

7. Katolicki Dom Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach

8. Józef Szajna

   

9. Krzysztof Penderecki

10. Lech Kaczyński

11. Maria Kaczyńska

12. Leszek Deptuła

13. Grażyna Gęsicka

14. Stanisław Zając

15. Bronisław Kwiatkowski

16. Kazimierz Gilarski

 

17. Ks. Bp Kazimierz Górny 

 

18. Ks. Infułat Józef Sondej

 

19. Ks. Infułat Stanisław Mac

20. Janina Fetlińska

21. Bronisława Betlej

22. Lidia Czyż

23. Józefa Kwiatkowska

24. Jan Jarosiński

25. Stefania Szal

26. Andrzej Pityński

27. ks. kard. Adam Kozłowiecki

28. Bronisław Majgier

29. Jacek Dębicki

30. Władysław Andrzej Serczyk

31. Bogusława Herdzik

32. Aleksander Czarniawy

 

 33. prof. dr hab. Jerzy Buzek

 

 34. kpt. Tadeusz Wrona

35. Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie

36. Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych "KRUSZGEO" S.A. w Rzeszowie 

37. Danuta Steczkowska

38. Hans Bollinger

39. "POLSKIE RADIO RZESZÓW" - Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna  

40. Andrzej Fedaczyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
    
Liczba wyświetleń | 36612
  wersja do druku    |      rejestr zmian   |     Poleć stronę  

Autor opracowania:
Joanna Piróg, główny specjalista, tel. 0-17 850 17 68
Data wytworzenia informacji: 28.06.2010 r.

Wprowadził(a):
Joanna Piróg
tel.: 017 850 1768
e-mail: j.pirog@podkarpackie.pl

Zatwierdził(a):
Wiesław Rygiel

Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH