Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Edukacja  >  Stypendia - działanie 2.2 ZPORR  >  Nabór wniosków 2009

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 2.2 ZPORR "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne"

Informację udostępniono: 02.10.2009 09:17


NABÓR WNIOSKÓW 2009
Dodatkowe pieniądze na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
z województwa podkarpackiego

W związku z niepełnym wykorzystaniem pieniędzy dostępnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) przez Polskę oraz przedłużeniem okresu kwalifikowalności wydatków w ramach Programu do 30 czerwca 2009 r. województwa mogły pozyskać dodatkowe środki do wykorzystania jeszcze w tym półroczu. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął szereg starań w celu absorpcji jak najwyższej kwoty przyznanej dla województwa podkarpackiego, która mogłaby zostać wykorzystana na realizację projektów w ramach ZPORR. W Priorytecie 2, decyzją Zarządu, kwota wolnych środków zostanie wykorzystana w całości na działanie 2.2 ZPORR z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Warunkiem otrzymania stypendium jest nauka w szkole ponadgimnazjalnej kończącej się maturą, trudna sytuacja materialna rodziny, stałe zameldowanie na obszarach wiejskich oraz nieprzekroczenie limitu godzin nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole. Stypendia wypłacane będą jednorazowo w kwocie 1.750,00 zł.

Szczegółowe kryteria umożliwiające uzyskanie stypendium znajdują się w dokumencie pod nazwą: Ramowy Plan Realizacji Działania na Rok 2009.

W ramach Priorytetu 2 zgodnie z zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) na realizację projektów stypendialnych przewidziana jest kwota w wysokości 22 372 767,33 PLN w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 15 224 668,17 PLN oraz budżetu państwa w wysokości 7 148 099,16 PLN.

Ogłoszenie o naborze wniosków: Pobierz plik
LISTA RANKINGOWA PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 2.2 ZPORR..................pobierz plik

Informacja na temat zwiększenia dofinansowania w ramach projektu Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich w roku 2009.............................pobierz plikZamieścił: Magdalena Balawender
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH