Wrota Podkarpackie
Wrota  >  RPO WP 2007-2013

WERSJA ARCHIWALNA
(zawiera informacje do 16 czerwca 2014 r.)

  

Nowe rozporządzenia w sprawie tzw. progów unijnych oraz kursu złotego w stosunku do euro

Instytucja Zarządzająca RPO WP przypomina, że 31 grudnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostały ogłoszone rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów ...  ... czytaj więcej  »

Uwaga Beneficjenci RPO WP - nowy Taryfikator korekt finansowych!

Od 1 czerwca 2014r. obowiązuje nowy Taryfikator kar za naruszenia przepisów o przetargach przy realizacji unijnych projektów.  ... czytaj więcej  »

Przedłużenie oceny formalnej w ramach I osi priorytetowej Działanie 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, nabór 2013 - po uwzględnieniu protestów

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 10 czerwca 2014 r. uchwałą nr 357/8544/14 przyjął stanowisko dotyczące przedłużenia terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie o numerach: RPPK.01.03.00-18-030/13, RPPK.01.03.00-18-032/13, RPPK.01.03.00-18-046/13, złożonych w okresie od 29 sierpnia 2013 r. do 4 października 2013 r. w ramach Działania 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 – po uwzględnieniu protestów.  ... czytaj więcej  »

Przedłużenie oceny formalnej w ramach I osi priorytetowej Działanie 1.4 schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, nabór 2013

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 10 czerwca 2014 r. uchwałą nr 357/8543/14 przyjął stanowisko dotyczące przedłużenia terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w okresie od 30 września 2013 r. do 28 lutego 2014 r. w ramach Działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat – A Projekty inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013  ... czytaj więcej  »

Wniosek o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego pn. Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci

W dniu 11.06.2014 r. Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie złożył wniosek o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego pn. Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci  ... czytaj więcej  »

Informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosku kluczowego w ramach osi priorytetowej III

Informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosku kluczowego złożonego w ramach osi priorytetowej III _Politechnika Rzeszowska  ... czytaj więcej  »

Informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosku kluczowego złożonego w ramach osi priorytetowej III - PSIM - Przemyśl

Zakończona została ocena merytoryczna wniosku kluczowego pn. Kompleksowa informatyzacja Szpitala Miejskiego w Przemyślu jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM złożonego w dniu 27.02.2014 r. w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.  ... czytaj więcej  »

Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał zmiany Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał zmiany Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013  ... czytaj więcej  »

Wnioski wybrane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania w ramach Działania 1.1 schemat B – nabór 2013 sierpień

3 czerwca 2014 r. Zarząd Województwa dokonał zwiększenia wysokości dostępnych środków w ramach IV edycji naboru wniosków do Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013  ... czytaj więcej  »

Skorygowana informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach działania 1.1 schemat B RPO WP, nabór 2013 sierpień

Wskazana Lista projektów, opublikowana 15 maja 2014 r., ulega modyfikacji w zakresie projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań do procesu produkcji stolarki PCV w przedsiębiorstwie KM OKNO S.C. Kleszcz Ewa Kleszcz-Wójcik Ewa”.  ... czytaj więcej  »
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH